Nike x Sacai “Ain’t No Stopping Us Now”

NIKE

 • Credit

  Cast:
  Hikari Mori
  Kozue Akimoto
  Yosuke Kubozuka
  Keishan
  Lono
  Macciu
  Mayumi Yamase
  Mona Neuhaus
  Tomo Koizumi

  Erik (Activa)
  Kennedy (Bravo)
  Lei (YsC)
  Lucas Kraus (Bravo)
  Nastya Summer
  Noemie (Bravo)
  Ryuhei Chishima
  Sakura (Pump)
  Sakura Endo (Image)
  Senping
  Shin

  -NIKE Brand Creative
  Danny Demers
  Nanaka Sakurai
  Mie Anton
  Fraser Cooke
  Yoshio Kato
  Taihei Kirioka
  Haruka Danzuka

  -Film
  Director: Taichi Kimura
  Director of Photography: Tomoyuki Kawakami
  1st AC: Kohei Shimazu
  2nd AC: Kenta Adachi
  Lighting Director: Koshiro Ueno
  Light Assistant: Shohei Nakagawa
  Key Grip : Hiroki Tanaka (Diego)
  Transportation: JCM

  Colorlist: Masahiro Ishiyama
  Music: Risco Connection - Ain't No Stopping Us Now

  Stylist: Yohei Usami
  Taylor: Teruyo Yamazaki
  Makeup: Yuka Washizu(Hikari Mori, Nike friends and the other models)
  Hair: Tatsuya Yamakata(Hikari Mori, Nike friends and the other models)

  Casting Director: Taka Arakawa
  Choreographer: Miu Ide

  Producer: Taro Mikami, Wataru Watanabe, Yuta Nakajima, Shinsaku Tonomura
  Line Producer: Naoya Watanabe
  Production Manager: Yu Toriumi, Hiyoka Osato
  Production Assistant: Shosuke Mori, Shin Ohira, David Maeda
  Production: CEKAI & ENGINE FILM