GUCCI FROLA JAPAN EXCLUSIVE COLLECTION

GUCCI FROLA

  • Credit

    Photo by Ryo Hanabusa
    Set design and props by Keiko Hudson
    Edit by Sakiko Fukuhara, Haruka Sakuraba