Nike AirMax Day Dynamic Land Event

 • Credit

  Nike Brand Creative:Taro Motoda, Yoshio Kato, Makoto Hiroi, Haruka Danzuka, Rosa Takahashi, Yudai Goto, Sho Kaneko, Becky Weng

  Project Management / Space Design:HAKUTEN
  Installation / Lighting&Laser:REALROCKDESIGN

  Creative Director:Kota Iguchi
  Art Director / Graphic Designer : Takahiro Yasuda
  Graphic Designer : Daichi Kawashima, Emiri Chiba, Iyejun So
  Producer:Wataru Watanabe, Toshiomi Nakakimura, Taro Mikami, Yohei Fujii, Shin Ohira
  Production Support:Shosuke Mori, Aoi Tanaka, Fukuda Troy Ippei, Yuma Takeda

  Event Motion
  Art Director:Takahiro Yasuda
  3DCG Director:Kanta Mochida
  3DCG Artist:Koji Obara, Comomo Kanayama
  Music:Satoshi Murai

  Discover
  Director:Kazuhiko Hiramaki
  DOP:Takuya Setomitsu
  Recording:Yuya Shito, Noritaka Suzuki
  Editor:Shunpei Takahashi
  Music:Yuma Koda
  Sound Mixing:Toshihiko Kasai, Tomoya Katsuta

  Unreal Town
  Artist:magma

  Unreal Dimension
  GINGAGA
  Creative Director:Tetsumaru Fukuda
  Art Producer:Takehiro Hayashi
  Lighting Director:Tomoyuki Soramoto
  Cast:Saikatsu
  Sound Designer : Hozumi Suzuki, Satoshi Murai
  Motion Designer:Kota Iguchi
  Production Support:Shunsaku Tsubota, Minako Nojima, Ayaka Adachi

  Unreal Me
  Artist:Kitasenju Design